Công nghệ .Net

Binding trong Silverlight

1. Giới thiệu các cách Binding trong Silverlight.

– Binding trên xaml:

<sdk:DataGrid AutoGenerateColumns=”False” Grid.Row=”1″ ItemsSource=”{Binding Cuahangs}” SelectedItem=”{Binding Select_cuahang, Mode=TwoWay}” x:Name=”cuahangDataGrid” RowDetailsVisibilityMode=”VisibleWhenSelected”>

<sdk:DataGrid.Columns>

<sdk:DataGridTextColumn x:Name=”maCHColumn”

Binding=”{Binding MaCH, Mode=OneWay}” Header=”Mã cửa hàng” IsReadOnly=”True” Width=”100″ />

<sdk:DataGridTextColumn x:Name="tenCHColumn" 
Binding="{Binding TenCH}" Header="Tên cửa hàng" Width="120" />
<sdk:DataGridTextColumn x:Name="diaChiColumn" 
Binding="{Binding DiaChi}" Header="Địa chỉ" Width="120" />
<sdk:DataGridTextColumn x:Name="dienThoaiColumn" 
Binding="{Binding DienThoai}" Header="Điện thoại" Width="100" />
<sdk:DataGridTextColumn x:Name="faxColumn" 
Binding="{Binding Fax}" Header="Fax" Width="100" />
<sdk:DataGridTextColumn x:Name="emailColumn" 
Binding="{Binding Email}" Header="Email" Width="100" />
</sdk:DataGrid.Columns>
</sdk:DataGrid>
- Với đoạn code ở trên ta Binding 1 table Cuahang(MaCH,TenCH,DiaChi,DienThoai,Fax,Email) 
vào Datagrid có tên là cuahangDatagrid:các thông tin cần chú ý ở đây là: 
Nguồn dữ liệu của datagrid được đổ vào qua thuộc tính ItemsSource.
- Các cột tương ứng cửa datagrid lần lượt được khai báo với thuộc tính Binding + tên cột
 tương ứng với các fields của table Cuahang.
- Binding="{BindingMaCH, Mode=OneWay}": Khi khai báo Binding trong xaml ta viết Binding MaCH
 thì mặc định là Binding Path maCH, ta có thể không thêm từ Path mà mặc định xaml sẽ hiểu.
 Còn Mode ở đây cho ta biết dữ liệu được Binding theo Mode nào OneWay hoặc TwoWay, nếu là OneWay thì
 dữ liệu sẽ được đổ theo 1 chiều, còn muốn thực hiện việc cập nhật dữ liệu trực tiếp trên datagrid
 thì ta chuyển sang Mode=TwoWay, để dữ liệu Binding theo 2 chiều , Show dữ liệu và cập nhật dữ liệu
 trên datagrid xuống lại nguồn dữ liệu.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: